Atrás

Presenten Agenda Estratègica de Govern Mòbil

El marc estratègic de govern mòbil, les seves estrategies i el model de governança van ser els principals temes avordats en el taller Agenda Estratègica de Govern Mòbil, que va organitzar la Autoritat Nacional per la Innovació Guvernamental (AIG).

El ingeniero Irvin A. Halman, administrador general de AIG, va dir que aquesta trobada es per focalitzar les accions concretes que donin suport a la inclusió, la connectivitat, les bones pràctiques del Govern i la transparència de l'Estat, per oferir òptims serveis.

En aquest sentit, Halman, opina que "la difusió dels telèfons inteligents han pogut portar la tecnologia, donant impuls a la mobilitat per a que arribi a on estigui el ciutadà. Per exemple, hi ha certs serveis que apliquen i s'han remarcat en aquest treball que hem fet de la ma de consultors, sector públic i privat, i així identificar quines de les accions es poden es poden anant treballant a curt, mig i a larg termini, per desenvolupar una societat del coneixement i lloar una major alfabetització i us de les èines digitals.

El lider tecnològic va manifestar que l'accés universal a internet, que està dintre de l'"Agenda Digital" per aquest quinquenni, es va voler portar a una Xarxa Nacional 2.0 de major velocitat, per mitjançant de banda ampla i fibra òptica, per a que tingui major contingut, aplicacions i cobertura a nivell nacional, al igual que el desenvolupament de servveis del Govern Electònic.

Pable Ruidiaz, director d'Internet, Inclusió i Mobilitat d'AIG va explicar la Estratègia de Llançament 2015 i el Model de Gobernança, i va concloure que el taller va ser per compartir amb els diferents sectors presents, l'iniciativa el Govern que va més enllà de l'aparell mòbil.

"Hem identificat una ènia que ens serveix de referència, un pla pilot que ajudarà a coordinar entre varis institucions moltes idées", va senyalar Ruidiaz, a mencionar que el projecte ja ha sigut presentat com "Panamà informa o Gobern Obert", i que en aquest sentit s'ha pensat en un sistema de notificacions oficionls al ciutadà, que es pot utilitzar com pilot de l'agenda estatègica".

Durant l'event va estat present, autoritats locals, representants de la companyia de telefonia mòbil a Panamà i dels organismes privats, especialistes en Tecnologies de la Informació i Comunicacions, que van mostrar gran receptivitat i satisfacció per l'invitació a formar part de la proposta de l'Agenda de Govern Mòbil.

Destaquqm entre els presents el Ministre de Desenvolupament Social, Alcibíades Vásquez Velásquez; el Secretari General de la Universitat de Panamà, Miquel Ángel Candanedo; el president de la Càmara Panamenya de Tecnologies de la Informació, Innovació i Telecomunicacions (CAPATEC), Roberto Melo; el viceministre del MIDA, Esteban Girón; a més a més dels consultors Rubén Cabal i Juan Pablo Palomares, aquest dos últims van exposar el Marc Estratègic del Projecte i la Presentació General amb els seus Diagòstics i Iniciatives, respectivament.

http://www.innovacion.gob.pa/noticia/2374