ES CA EN
Salta al contigut

CONSULTORIA

En Consultia IT oferim als nostres clients l'oportunitat d'analitzar els seus problemes de negoci i identificar oportunitats de millora a partir de les millors pràctiques en els seus sectors d'activitat. Aixì mateix aportem el nostre coneixement, i el dels nostres col·laboradors especialitzats, de les solucions més innovadores disponibles en el mercat i la millor forma d'aplicar-les en el seu cas particular.

Per això, el nostre equip està compost per un conjunt de profesionals de primer nivell, que compta amb una àmplia experiència internacional en diverses indústries i provenen de diverses disciplines, des de l'estratègia i gestió comercial fins l'operació logística i de compres, pasant per les finances, el controling o la producció.

La nostra filosofia de treball en colaboració amb els nostres clients implica involucrar-nos en el seu dia a dia, oferint-los proximitat i experiència per poder aportar-li's idees fresques i innovadores per ells a la vegadada que contrastedes en el mercat, que els permeten obtenir resultats tangibles en plaços raonables de temps.

Serveis principals de l'àrea de Consultoria:

Image

Innovació oberta - Noves formes de treball

Ser innovador significa anar un pas per davant de la competéncia, treballar en desenvolupar elements diferencials del producte o serveis que oferim i que els nostres clients valoren i, a més a més, obtenir veneficis d'allò. Sap que l'Innovació pot ajudar-li a creixer més rapid i de forma rentable? En Consultia hem ajudat a grans i mitjanes empreses com Ferrovial a incorporar la innovació a la seva forma de traballar.

Serveis:

 • Gestió de la innovació:
  • Tècniques de generació i l'enrequiment d'idees i models de negoci (business canvas)
  • Transformació d'idees en projectes viables (tècnica de disseny)
  • Gestió i avaluació de projectes
  • Priorització i organitzció
 • Eines de suport a la gestió de la innovació
 • Vehicles d'innovació: centres d'innovació oberta, Intraemprendiment, ...
Image
Image

Desenvolupament d'Ingresos - Nous clients i mercats

Pensa que la seva companyia podria creixer més ràpid que la competencia? Creu que el seu producte o servei és diferencial i que podria desenvolupar la seva activitat amb èxit en altres mercats? I el més important, disposa dels mitjants per aconseguir buscar els socis adecuats per creixer i coneix els mercats idonis per fer-ho? En Consultia hem ajudat a empreses com Securitas, Indra o Fira de Barcelona a desenvolupar el seu negoci i a busca els socis industrials, comercials i financers més adecuats per fer-ho.

Serveis:

 • Búsqueda de socis industrials, comercials i financers.
 • Recorçament técnic-comercial en operacions d'inverció (compra venta)
 • Projectes d'integració organitzatives i de sistemes rera compra o acord.
 • Preparació i presentació d'ofertes individuals o en consorci
Image

Operacions i procesos - Millor execució i menors costos

Molts dels procesos crítics de la seva companyia es podrien fer-se d'una forma més eficient, àgil i a un menor cost aplicant tecnologia i pràctiques d'altres sectors. Però, a suvint les millors oportunitats no s'aborden per falta de confiança en l'èxit. Sap que la tecnologia pot ajudar-li a aconseguir aquestes millores minimitzant els riscos?

Serveis:

 • Disseny i re-ingenieria de procesos:
  • Optimizació de procesos de compres.
  • Planificació de la producció millorada i intregrada amb MRP.
  • Automatització de procesos logístics (Oreintació a tasques, Mobilitat en magatzems, PTL, Voice Picking, Integració de magatzems robotitzats ...)
  • Automatització de la força de ventes (Mobilitat en rutes de venta, Seguiment activitat venedors, ...)
  • Automatització d'equips de camp (Mobilitat en operaris de manteniment, ...)
 • Reducció de costos corporatius: centres de serveis compartits.
Image

Intel·ligència - Millors decisions

La disponivilitat de dades de mercat i de dades internes fiables es cada vegada més imprescindible per l'adecuada presa de decisiones estratégiques i táctiques en les companyies. Disposa la seva companyia de dades fiables sobre la seva activitat y dels seus clients? Estàn fundamentades les seves decisions en informació precisa i fiable? En Consultia hem ajudat a empreses de tot tipus a establir qué informació es necesaria i com es pot manegar adecuadeament pels objectius proposats.

Serveis:

 • Intel·ligència competitia en mercats objectius. Portals de intel·ligència.
 • Data Quality
 • Master Data Maangement
 • Data Integration
 • Data Governance
Image
Image
Image

Disseny de Serveis - Customer Experience (CX)

Reforçar el valor dels serveis millorant l'experiència que percept el client dels mateixos s'està mostrant com un dels factors més important de diferenciació en el mon dels serveis. Existeixen altenatives per millorar la percepció en el mercat dels nostres serveis font a la competencia? Quines són les opcions més realistes per redisenyar-los i tindre éxit? Està la seva companyia preparada pels nous reptes i oportunitats que ofereix el CX en el seu sector?

Serveis:

 • Rediseny de serveis comercials.
 • Eines de recorçament: Sistemes de fidelització, Personalització de continguts, Màrketing mòbil, Gamification, ...