CASOS D'ÈXIT

Fira Ecommerce

Fira Ecommerce FIRA de Barcelona es una de les entitats firals líders en Europa en quan a organització i captació de Salons, Congresos i Events. 15 de les seves fires són referents en Europa,...

Mobilitat aplicada Prevenda i autovenda.

Mobilitat aplicada Prevenda i autovenda. Bimbo disposa d'una xarxa de Prevenda i Autovenda de 1.500 rutes, distribuida en 60 centre logìstics al llarg del territori nacional, que capturen un...

I N I A Automatització processos de gestió

I N I A Automatització processos de gestió L'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària -INIA-, és un organisme públic d'investigació, amb caràcter autònom, pertanyent...

Sistema de Gestió d'Inventari en SAP ECC via RFID

Sistema de Gestió d'Inventari en SAP ECC via RFID OAMI és l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior. S'encarrega de la gestió de marques, dibuixos i models a la Unió Europea col·laborant...

Seqüenciació Gràfica d'Ordres de Producció en SAP ECC de J. García Carrión

Seqüenciació Gràfica d'Ordres de Producció en SAP ECC de J. García Carrión J. García Carrión disposava del sistema SAP ECC per a la gestió dels processos i activitats de la cadena de...