Sistema de Gestió d'Inventari en SAP ECC via RFID

OAMI és l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior. S'encarrega de la gestió de marques, dibuixos i models a la Unió Europea col·laborant amb les oficines nacionals i regionals de la propietat intel·lectual, la Comissió Europea i altres organitzacions internacionals.

Cada any, registra aproximadament 100.000 marques comunitàries i prop de 75.000 dibuixos i models, oferint protecció de la propietat intel·lectual a empreses hi ha persones físiques en un mercat amb més de 500 milions de consumidors.

La seva seu principal està situada a Alacant i gestiona un inventari intern de 25.000 Equips (sumant equips informàtics i mobiliari) repartits en 4.000 ubicacions tècniques i 22 magatzems.

Més informació a: https://oami.europa.eu/ohimportal/es/the-office

Abast:

L'objectiu principal del projecte era crear una aplicació mòbil integrada amb SAP que permetés OAMI realitzar els inventaris evitant els inconvenients de l'aplicació anterior.

Per a això, es va decidir implantar una solució off-line (per evitar els problemes de cobertura d'algunes ubicacions) que inventaria equips mitjançant la lectura d'un tag RFID (RadioFrequency ID) col·locat prèviament en cada equip i ubicació.

La solució havia de permetre l'inventariat i trasllat d'equips en SAP a ubicacions tècniques i magatzems

Èxit:

La implantació de l'aplicació Sistema de Gestió d'Inventari, ha permès a OAMI:

  • Reduir el nombre d'elements no localitzats.
  • Estalviar temps en la realització d'inventaris gràcies a la lectura via RFID.
  • Resoldre el problema de la realització d'inventaris en magatzems sense cobertura.
  • Reduir el nombre d'inventaris totals necessaris.
  • Tenir actualitzada la localització de cada equip.
  • Simplificar el temps i cost de resolució d'incidències.

Galeria Descarrega Documento