Seqüenciació Gràfica d'Ordres de Producció en SAP ECC de J. García Carrión

J. García Carrión disposava del sistema SAP ECC per a la gestió dels processos i activitats de la cadena de subministrament, on es realitzaven les tasques de planificació de la demanda, planificació de les necessitats, planificació i control de la producció, gestió de l'aprovisionament, gestió de l'emmagatzematge i gestió
de les expedicions.

En l'àmbit de planificació operativa, la seqüenciació de les ordres de producció es duia a terme de manera manual amb desenvolupaments ad hoc. Les solucions de SAP per gestionar la programació / re-programació i optimització de les línies de producció mostraven limitacions per gestionar el nombre de referències que fabrica J. García Carrión, o bé calia implementar una arquitectura i interfícies de certa complexitat.

J. García Carrión, en el seu afany d'innovació i millora contínua dels processos, va identificar al sector pharma (contract manufacturing) una solució gràfica basada en SAP ECC, fàcil d'implementar, aplicable a gran consum i amb funcionalitat suficient per organitzar la programació de les línies de producció.

Abast:

L'objectiu principal que perseguia el projecte, era dotar els planificadors de la producció de les plantes d'una eina gràfica de programació / seqüenciació d'ordres, de manera que li permetés disposar de la informació i funcionalitat necessàries per realitzar les seves tasques de programació d'ordres i optimització de les línies de producció.

Aquesta eina devia estar integrada amb SAP en temps real perquè qualsevol programació o re programació d'ordres fos considerada pel procés MRP i coneguda per la resta de departaments involucrats en la cadena de subministraments, principalment producció i aprovisionament.

La solució havia de ser vàlida per a totes les línies de fabricació de les quatre plantes, amb una posada en producció gradual, minimitzant el risc i sense impacte en l'operativa de les plantes.

Èxits:

La implantació de l'Eina Gràfica de Programació ha permès a J. García Carrión:

  • Tenir major facilitat en la programació / re-programació d'ordres i agilitat en la gestió dels canvis i imprevistos..
  • Millorar en el compliment de compromisos adquirits i la comunicació amb els clients.
  • Reduir inventaris i pèrdues per obsolescència.
  • Ampliar a més llarg termini la visió de les operacions de fàbrica, millorant l'aprovisionament i disminuint trencaments d'estoc.
  • Millorar la productivitat, en ser més eficaços en la gestió de la seqüenciació.

En resum, ara J. García Carrión pot fer més amb menys: millorar el nivell de servei reduint els costos.

Descarrega Documento