JGC Optimització de Compres

El creixement observat en els últims anys per una empresa tan emblemàtica com J. García Carrión i el reconeixement nacional i internacional està fora de tot dubte.

Després de l'anàlisi de la companyia, l'optimització del proces de compres es va bassar en dos eixos principals:

 

  • Equilibri entre la centralització/decentralització de procesos de compra
  • La categorització de les families de producte i el seu tractament en funció de la categoria

Adicionalment, indicar que el projecte es va realitzar com l'objectiu d'aprofitar al màxim les funcionalitats de SAP per normalitzar, procedimentar i donar suport en la gestió al llarg de tot el proces de compres des de l'identificació de la necesitat fins la recepció del materialen la planta productiva.

Descarrega Documento