Metro de Madrid Instal·lacions fixes

Consultia IT va implantar per el Metro de Madrid la solució de mobilitat per la gestió del menteniment de les instal·lacions fixes de la xarxa de Metro, sent instal·lacions fixes tot allò que no són trens (material mòbil), això és, escales mecàniques, torns, màquines expenedores, climatització, ...

Per això, Consultia IT va desenvolupar l'aplicació mòbil per la gestió del manteniment i la seva integració amb SAP en temps real, basat en la seva plataforma EMX.

Descarrega Documento