I N I A Automatització processos de gestió

L'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària -INIA-, és un organisme públic d'investigació, amb caràcter autònom, pertanyent a l'estructura del Ministeri Espanyol d'Educació i Ciència, dedicat a la Investigació, Desenvolupament i Innovació en matèria d'agricultura, alimentació, forestal i medi ambient.

Segons el Reial Decret 1951/2000 d'1 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'INIA, els seus objectius són la programació, coordinació, assignació de recursos, seguiment i avaluació d'activitats d'investigació científica i tècnica, així com l'execució de les funcions d'investigació i desenvolupament tecnològic, incloent-hi les de transferència tecnològica en matèria agrària i alimentària.

La seva Direcció General abasta dues subdireccions generals operatives, dedicades a la gestió de programes i a l'execució d'actuacions d'investigació i desenvolupament i, degut al seu caràcter autònom des del punt de vista comercial, administratiu i financer, l'Institut disposa d'una Secretaria General, dedicada als afers interns, pressupostaris i patrimonials.

L'any 2003 l'INIA va abordar el canvi tecnològic dels seus Sistemes d'Informació, per passar a l'estratègia basada en la plataforma tecnològica de SAP, utilitzant la solució sector públic.

Al mateix temps es va desenvolupar una estratègia d'internet orientat a l'investigador, tant a la comunitat de l'INIA basat en una Intranet, com l'investigador extern en un portal, on s'accedeix a un món d'informació, fonts bibliogràfiques, sol·licitud d'ajuts econòmics a la investigació, gestió de l'ajuda, projectes d'investigació, CV normalitzat, Cercador, agents, Alarmes, Butlletins, ...

El resultat és un gran estalvi de temps en la gestió de convocatòries d'ajuts, en la sol·licitud de vacances, tràmits administratius, consulta de recursos, situació econòmica de projectes, ...

Internamet també es va afavorir la gestió de projectes, el control econòmic i seguiment del prosupost de l'Institut, la gestió de caixa, compres electròniques, ... A més a més, sobre aquesta plataforma i directament intregat amb SAP R/3 es va desenvolupar una aplicació mòbil, de gestió de inventari basat en Microsoft Windows Mobile i .Net, i d'una aplicació web per la gestió econòmica dels projectes d'investigació basta en MSSharepoint.

Descarrega Documento