Fira Ecommerce

FIRA de Barcelona es una de les entitats firals líders en Europa en quan a organització i captació de Salons, Congresos i Events. 15 de les seves fires són referents en Europa, figurant entre les tres primeres de la seva especialitat. L'aposta per la innovació, la qualitat i la internacionalització, han soposat la modernització de les instal·lacions i infraestructures dels seus recintes i la creació i implementació de noves línies de negoci i èines per millora el servei a organitzadots firals, visitants i expositors.

Entre aquestes ènies o facilitats es troba el Canal del Expositor, i l'aplicació d'eCommerce, un portal de compra dels productes i serveis de FIRA de Barcelona, integrat en temps real amb SAP mitjançant la plataforma EMX de Consultia IT.

Descarrega Documento