Mobilitat aplicada Prevenda i autovenda.

Bimbo disposa d'una xarxa de Prevenda i Autovenda de 1.500 rutes, distribuida en 60 centre logìstics al llarg del territori nacional, que capturen un volum d'uns 60.000 comandes / factures / albarans per dia.

Consultia IT va implantar la seva solució d'EMX i va desenvolupar les aplicacions mòbils per la xarxa de Prevenda i Autovenda, i la web de delegacions per la gestió dels processos logìstics i comercials de la delegació, tot això intregat amb SAP en temps real.

Descarrega Documento
Descarrega Video