Optimització de la Xarxa Comercial en Mobilitat

Baxi Group és una companyia capdavantera en el sector de calefacció a Europa amb presència directa als principals països d'Europa Occidental i els productes del qual es comercialitzen a tot el món. El grup posseeix avançada presència en els segments més avançats de la tecnologia de la calefacció, des dels equips de condensació, els que apliquen les energies renovables, fins i tot i de forma més destaca en nous mercats com els equips de microcogeneració.

Abast:

Consultia IT ha col·laborat amb Baxi Group a optimitzar un procés crític per a aquest sector, el seu sistema de distribució i postvenda. En aquest sentit, i amb l'objectiu de millorar el control sobre els canals de venda, servei i atenció a l'usuari final, s'ha dissenyat un nou model i implantat un sistema de mobilitat en un entorn web. Després d'una primera fase de revisió i proposta d'un nou model de distribució i postvenda, es van identificar els processos clau per definir la solució de mobilitat a mesura:

  • Gestió de les relacions entre Baxi i la seva xarxa de concessionaris: comandes de reposició, liquidacions trimestrals, visió del parc, estadístiques de treball…
  • Gestió del concessionari en un entorn web: avisos, magatzems, fulles de treball, assignació de tècnics, rutes amb les corresponents liquidacions de factures, cobraments domiciliats, en efectiu, contractes de manteniment, abonats…
  • Gestió de la Xarxa de Tècnics (Field Service) en un entorn mòbil i web per a la realització de tasques de diversa índole: gestió d'ordres de treball, estocs, avisos i agenda, cobraments, ingressos i facturacions, captura de signatura en PDA…

Èxits:

Actualment, Consultia IT segueix prestant serveis de suport i atenció a usuaris a Baxi Group. Entre els principals beneficis obtinguts de la realització del projecte cal destacar:

  • Increment de la productivitat a nivell tècnic en un 20%
  • Eficiència operativa:
    • Major agilitat en la presa de decisions
    • Simplificació dels processos administratius entre la xarxa de concessionaris i l'empresa matriu
  • Millora en el control i qualitat del servei: Informació actualitzada de la prestació de serveis de distribució i postvenda