Traçabilitat Bimbo

Disseny i implementació de la traçabilitat alimentaria en Bimbo.

La confiança dels consumidors en la qualitat i seguretat dels productes alimentaris s'han vist glopejats en els últims anys per l'impacte acumulatiu de la crisi sanitàries relacionades amb els productes d'alimentació. Aquests incidents i la probabilitat d'altres en el futur, fa que a la industria es plantegi si els costos potencials de no disposar d'una traçabilitat no estaran ja superats en molt el cost d'implantar-la.

Abordar un projecte de traçabilitat aporta una serie considerable d'avantatges:

  • Compliment de normatives vigents en cada país (reducció del risc de sessions administratives, amb el cost econòmic que comporta).

  • Millor identificació del producte al llard de la cadena logística (que és recurrentment un problema en quasi qualsevol mida d'organització).
  • Altres oportunitats de millora "col·laterals" (reducció de temps de procés per automatització del treball, eliminació de tasques manuals o duplicades, disminució d'errors en preparacions i expedicions, millor control de producció i d 'inventaris, reducció de devolucions per vida insuficient, estandardització de processos i sistemes en diferents centres, etc.). 

     

Habitualment, no existeixen solucions universals sinó que és necessari plantejar solucions "a la mida" de les característiques del negoci de cada client. L'experiència de Consultia s'han d'incloure els següents punts:

  1. Definició d'un lot de fabricació optim. Deu ser una quantitat homogènia de producte acabat que ha passat els mateixos processos de transformació el registre del qual deu ser únic des del seu origen (producció) fins al seu final (comercialització).
  2. Consideració de punts crítics en la cadena de fabricació i subministrament. En tot client existeix una serie d'activitats que son claus per al seu funcionament i que s'ha de tenir en compte l'hora de dissenyar i implantar una solució de traçabilitat (control de producció diària, control d'intervencions per qualitat, control de dates per retirada del producte, control de desenvolupament, processos de re-a condicionament).
  3. Aplicació d'estàndards d'etiquetatge GS1 a UVS, UAs y UMs.
  4. Arquitectura basada en el ERP sense sistemes intermediaris en el procés i amb integració de dispositius mòbils (radiofreqüència online u offline) o fixes que permetin la captura d'informació d'ordres i moviments al llarg de tota la cadena logística, inclús quan el producte passa a les mans de distribuïdors/operadors logístics i no se'n te control de la comanda del client.
  5. Integració amb distribuïdors i clients mitjançant eines EDI / XML / Portals de distribuïdor.

Consultia va dissenyar i implementar la traçabilitat completa en Bimbo España per a totes les seves 9 plantes de producció i 64 delegacions, que alimenten més de 1.100 rutes de distribució etiquetatge logístic i noves formes de preparació de comandes per a les seves diferents gammes de producte així com un sistema de cerca d'informació d' ubicació de lots i unitats de manipulació.

Descarrega Documento