Knowledge Hub. Diseny i Planificació de Viabilitat

Abast:

Consultia IT ha assessorat a SENACYT en la identificació dels principals objectius que haurien de regir el desenvolupament estratègic de l'activitat del Hub. Això ha inclòs no solament el benchmark de diferents models existents en diverses parts del món sinó, sobretot, la definició juntament amb les institucions promotores del seu posicionament i principals àrees de desenvolupament, així com del model de gestió i relació amb altres organismes associats. El treball realitzat es completa amb el disseny d'un model econòmic de referència que assegura l'eficiència en la inversió i el valor afegit per a la societat panamenya .

Èxits:

Iniciativa actualment en desenvolupament. S'espera incorporar no solament a les principals empreses internacionals presents a Panamà, sinó, també, a institucions educatives de referència a nivell internacional.