Pla de Desenvolupament i Projecció Internacional I + D + I Defensa

L'Institut Tecnològic La Marañosa (ITM) és el principal organisme d'excel·lència tecnològica relacionat amb la I+D de Seguretat i Defensa sota dependència de la Direcció General d'Armament i Material (DGAM). Concebut com a òrgan de suport tècnic al desenvolupament i gestió de la R+D , l'ITM respon a les demandes tecnològiques dels tres exèrcits i altres ministeris.

Com a conseqüència de les restriccions pressupostàries a la inversió, els pressupostos destinats a seguretat i defensa es van veure reduïts de manera significativa. En aquest escenari, Consultia va plantejar i va valorar diverses oportunitats de reposicionament de l'Institut Tecnològic la Marañosa (ITM) que li permetessin, aprofitant les seves capacitats i coneixement, generar ingressos addicionals als actuals mantenint la seva activitat de suport a l'Exèrcit. Com a part de l'estratègia proposada, es va prioritzar la projecció internacional de l'activitat d'ITM en mercats similars o adjacents i la seva orientació a la col·laboració amb la Indústria Militar espanyola en la participació en projectes europeus i de l'Agència Europea de Defensa.

L'Institut Tecnològic de la Marañosa disposa ara d'un full de ruta i prioritats d'actuació en cada una de les seves àrees d'investigació per ser capaç de desenvolupar linies d'ingresos propis i afinçar la seva posició estratègica front a l'indústria privada i al propi Ministeri de Defensa.