Optimització de la Cadena de Subministrament

J. Garcia Carrión és una empresa capdavantera absoluta als mercats de Vins i Sucs a Espanya. A més a més, es posiciona com el primer Celler d'Europa i la cinquena a nivell mundial. Posseeix la popular marca Don Simón, capdavantera entre les marques de sucs a Europa. La seva activitat comercial s'estén a més de 130 països dels 5 continents i factura al voltant de 650 milions d'euros.

La gestió òptima de la cadena de subministrament (planificació de demanda, optimització del procés de compres, reducció de costos de manipulació i emmagatzematge d'estocs, etc.) s'ha convertit en un aspecte clau per al bon funcionament d'empreses del sector retail. En aquest sentit, Consultia IT ha col·laborat estretament amb JGC en la millora de processos crítics per a la companyia:

  • Compres-Aprovisionament - Revisió de processos ( anàlisi famílies de productes , classificació i estratègia de compres per a cada un d'ells) , proposta de model de gestió i normalització de procediments
  • Logística - Sistema de Gestió de Magatzems: Anàlisi de potencials millores basades en una òptima organització de la distribució de materials, planificació de les puntes de treball que incrementin la productivitat de treballadors, etc. suportades per solucions tecnològiques capdavanteres (SAP WM)
  • Comercial i Distribució – Optimització del Punt de Venda: Revisió del procés de venda (gestió de comandes en fabricants i distribuïdors, facturació, campanyes i promocions, preus, etc.) i proposta de millores

Com a resultat, JGC va experimentar diverses millores a nivell d'informació disponible i normalització de processos, en la gestió i control de mercaderies, increment en l'agilitat i resposta eficient davant canvis en la demanda, així com un impacte positiu en costos de logística (manipulació, accés i no trencament d'estocs, etc.). Tals millores han suposat un increment en el valor de la companyia entre els 3 i 4 milions d'euros anuals.