Agenda Estratègica de Gobern Mòbil de Panamà

Classificada com una economia en transició cap a la Innovació, Panamà ocupa la posició numero 48 del rànquing elaborat pel World Economic Forum, principalment degut a mancances en aspectes com l'eficiència i la transparència en el funcionament de les institucions públiques o la ineficiència de la burocràcia estatal. Malgrat que Panamà ha realitzat esforços per incorporar les TIC al funcionament del govern, el país no hi ha aconseguit encara explotar el potencial d'aquestes noves tecnologies i el e-Govemment Survey l' ubica en la posició 77.

Per millorar, s'ha de potenciar aspectes relacionats en particular en relació amb el desplegament de serveis (Online Service Index), el valor del qual és un dels més baixos dels països més desenvolupats de Llatinoamericà i completament desalienat amb el seu PIB pc.

EL projecte m-GOBIERNO de Panamà, impulsat per l'Autoritat d'Innovació Governamental dins de l'Agenda Digital es planteja amb la Visió a l' Horitzó 2020 d'aconseguir el lideratge de Panamà en la regió llatinoamericana en els rànquings de e-Government i de Desenvolupament del Sector TIC.

Malgrat el m-Gobierno pugui ser vist com una extensió dels serveis de e-Gobierno, l'existència de serveis electrònics governamentals no és un requisit previ per a l 'implantació de serveis de m-Goberno.

D'acord amb el Plantejament Estratègic de l'Agenda, s'han establert un total de 17 iniciatives horitzontals i 14 serveis específics per a desenvolupar en 2015 i 2016, estructures al voltant 3 de línies de treball:

  1. ENTORN FAVORABLE PER AL DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS DE M-GOBERNO EN LES INSTITUCIONS PANAMENYES. 20 Iniciatives encaminades a incrementar el desenvolupament de serveis mòbils de Gobern al ciutadà i facilitar a les institucions les capacitats per desenvolupar les seves pròpies iniciatives.
  2. INFRAESTRUCTURA I SERVEIS COMPARTITS 8 Iniciatives encaminades a incrementar les infraestructures i serveis disponibles per accelerar el ritme i complexitat dels serveis.
  3. PARTICIPACIÓ I RECONEIXEMENT DE VALOR PER A ELS CIUTADANS 3 Iniciatives encaminades a impulsar la utilització dels serveis per als Ciutadans.

Galeria