CASOS D'ÈXIT

Metro de Madrid Instal·lacions fixes

Metro de Madrid Instal·lacions fixes Consultia IT va implantar per el Metro de Madrid la solució de mobilitat per la gestió del menteniment de les instal·lacions fixes de la xarxa de Metro,...

JGC Optimització de Compres

JGC Optimització de Compres El creixement observat en els últims anys per una empresa tan emblemàtica com J. García Carrión i el reconeixement nacional i internacional està fora de tot dubte. ...

Fira Canal Proveïdor

Fira Canal Proveïdor FIRA de Barcelona es una de les entitats firals líders en Europa en quant a organització i captació de Salons, Congresos i Events. 15 de les seves fires són referents en...

Torres Prevenda

Torres Prevenda Fundada en 1870, Cellers Miguel Torres és una empresa familiar elaboradora i exportadora de vi, capdavanter en el sector de vins i *brandies, amb presència en 140 països a...

Fira Ecommerce

Fira Ecommerce FIRA de Barcelona es una de les entitats firals líders en Europa en quan a organització i captació de Salons, Congresos i Events. 15 de les seves fires són referents en Europa,...